1 تصویر

درباره این فایل

نسخه‌های انگلیسی و فارسی مجنتو، ورژن 1.9.3.7

نسخه فارسی شامل موارد زیر است:

  • نسخه اصلی سایت مجنتو به همراه فارسی ساز
  • اعمال آخرین پچ‌های امنیتی ارائه شده تا ورژن 1.9.3.7 یعنی SUPEE-5344, SUPEE-5994, SUPEE-6237, SUPEE-6285, SUPEE-6482, SUPEE-6788, SUPEE-7616, SUPEE-7405, SUPEE-7405 v1.1, SUPEE-8788, SUPEE-9652, SUPEE-8167, SUPEE-v2-9767, SUPEE-10266, SUPEEE-10415


تغییرات ورژن 1.9.3.7:

  • رفع چندین مشکل امنیتی موجود در نسخه قبلی با اعمال پچ SUPEE-10415
  • برطرف کردن مشکل عدم نمایش کلید رمزنامعتبر در بخش مدیریت فروشگاه
  • ارتقاء ورژن Zend به 1.12.10.12