1 تصویر

درباره این فایل

نسخه‌های انگلیسی و فارسی مجنتو، ورژن 1.9.3.6

نسخه فارسی شامل موارد زیر است:

  • نسخه اصلی سایت مجنتو به همراه فارسی ساز
  • کلیه موارد مشابه نسخه 1.9.3.4
  • اعمال آخرین پچ‌های امنیتی ارائه شده تا ورژن 1.9.3.6 یعنی SUPEE-5344, SUPEE-5994, SUPEE-6237, SUPEE-6285, SUPEE-6482, SUPEE-6788, SUPEE-7616, SUPEE-7405, SUPEE-7405 v1.1, SUPEE-8788, SUPEE-9652, SUPEE-8167, SUPEE-v2-9767, SUPEE-10266


تغییرات ورژن 1.9.3.6:

  • رفع چندین مشکل امنیتی موجود در نسخه قبلی با اعمال پچ SUPEE-10266
  • برطرف کردن مشکل پچ در ارتباط با تصاویر آپلود شده SUPEE-9767 v2
  • ارتقاء ورژن Zend به 1.12.10.11

abalfazl پسند دیده است