1 تصویر

درباره این فایل

با نصب این پچ مشکلات امنیتی از جمله نفوذ به بخش مدیریت سایت و اجرای کدهای از راه دور برطرف خواهند شد.